Winkelwagen

GarantieWij hebben alle vertrouwen in onze producten en daarom geldt op al onze producten minimaal de fabrieksgarantie. Zo geven wij op de frames van onze fietsen 15 jaar garantie. Dit houdt in dat u, indien er gedurende die periode defecten onstaan aan het frame, eenzelfde nieuw frame van ons geleverd krijgt, of, mocht het frame niet meer leverbaar zijn, een vergelijkbaar frame van dezelfde kwalitieit van ons geleverd krijgt. Op draaiende, slijtende onderdelen, geven wij 2 jaar garantie, behoudens normale slijtage. 
De aankoopfactuur moet u bewaren en dient bij garantie-aanspraken overlegd te worden. Belangrijk: Bij oneigenlijk gebruik van de producten, en/of niet fabrieksmatige aanpassingen en/of wijzigingen, vervalt de garantie.